Gizlilik Politikası

kullanım koşulları

ahsaptanbul.com internet adresine erişen veya üye olan her kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.


1. taraflar


a) http://ahsaptanbul.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ikitelli o.s.b. saraçlar sitesi 13.blok no:57-58-59 başakşehir/istanbul/türkiye adresinde bulunan elsanat tasarım üretim tedarik iç ve dış ticaret limited şirketi  (bu sözleşmede "elsanat" olarak anılacaktır)


b) http://ahsaptanbul.com internet sitesine erişen ve üye olan internet kullanıcısı (bu sözleşmede "üye" olarak anılacaktır)


2. sözleşmenin konusu


işbu sözleşme'nin konusu elsanat cam züccaciye ürünleri sanayi ticaret' in sahip olduğu internet sitesi http://ahsaptanbul.com' dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


3. tarafların hak ve yükümlülükleri


3.1. üye, http://ahsaptanbul.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, elsanat' ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


3.2. üye, elsanat tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından elsanat' a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, elsanat' ın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve talep hakkı saklıdır. 


3.3. üye http://ahsaptanbul.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.


3.4. üye, http://ahsaptanbul.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 


3.5. http://ahsaptanbul.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. bu görüş ve düşüncelerin elsanat ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. elsanat' ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 


3.6. elsanat, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. üye, http://ahsaptanbul.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden elsanat' tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 


3.7. üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 


3.8. işbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, elsanat' ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, elsanat' ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 


3.9. elsanat' ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. bu durumda, elsanat' ın hiçbir sorumluluğu yoktur. 


3.10. http://ahsaptanbul.com internet sitesi yazılım ve tasarımı elsanat mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 


3.11. elsanat tarafından http://ahsaptanbul.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve ınternet protokol (ıp) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin ınternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 


3.12. elsanat kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. elsanat, üyenin http://ahsaptanbul.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.


3.13. http://ahsaptanbul.com internet sitesine üye olan kişi aksini bildirmedikçe, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında elsanat tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. 


3.14. elsanat, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya 


a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya elsanat' a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; 


b) elsanat ve http://ahsaptanbul.com internet sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğunda ve iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.


3.15. http://ahsaptanbul.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. bu bağlamda üye http://ahsaptanbul.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 


3.16. elsanat, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya http://ahsaptanbul.com internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


3.17. elsanat, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 


3.18. taraflar, elsanat' a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, humk madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 


3.19. elsanat, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme sms'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme sms'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.


4. sözleşmenin feshi


işbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya elsanat tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. elsanat üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. ihtilaflerin halli


işbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde istanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


6. yürürlük


üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. işbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Kişisel bilgilerin güvenliği:

- Sitemizi ziyaret için herhangi bir kişisel bilginizi bize vermek zorunda değilsiniz.

http://ahsaptanbul.com, vermiş olduğunuz tüm kişisel kimlik bilgilerinizi gizli tutar; ancak yaptığınız alışverişlerde ürünü satın aldığınızda ürünü teslim edebilmek ve bazı hizmetlerinden haberdar edebilmek için adınızı ve adresinizi bilmek zorundadır. Bu iki bilgi sistemde saklanmaktadır. 


İçerik Kullanımı:

- Ahsaptanbul.Com' da yayınlanan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz, hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez, elektronik, mekanik, fotokopik, kayıtlı ve ya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz,

Ahsaptanbul.Com' un izni olmadan internet sitelerinden link verilemez.